1. Wykonujemy badanie kamerą endoskopową.
2. Przed zabiegiem sprawdzamy ciśnienie zwrotne na filtrze
3. Zdemontowany filtr zalewamy specjalnym środkiem BIODEGRADOWALNYM rozmiękczającym osad w 100% ekologicznym i bezpiecznym dla filtra 
4. Kilkukrotnie, w obu kierunkach czyścimy FILTR pod wysokim ciśnieniem mieszanki specjalnego środka/wody/powietrza
5. Urządzenie pracuje w cyklach, aż do pełnego wyczyszczenia
6. Suszymy
7. Wykonujemy ponowny pomiar ciśnienia zwrotnego DPF

DIESEL SERVICE